Downloads  |  Sitemap
Welkom bij ELMO-Kinderopvang

Wie zijn wij?

ELMO-Kinderopvang is een particulier landelijk geregistreerd kinderdagverblijf.
De dagelijkse leiding is in handen van gekwalificeerde pedagogisch medewerkers.
Enthousiaste, betrokken vrijwilligers en stagiaires kunnen deel uit maken van het team dat van ELMO een “tweede thuis” maakt voor kinderen in de leeftijd van 0 t/m 12 jaar.
Binnen iedere locatie is een oudercommissie actief.

Wat bieden wij?

Opvang op 3 locaties

   Locatie Zuiderlaan 23a Zevenaar

In vijf lichte, zonnige en ruime groepsruimten met eigen keuken en aangrenzende slaapkamers kunnen kinderen van 0 tot 4 jaar verdeelt over vijf horizontale groepen: Rupsjes 1&2, Lieveheerbeestjes, Vlinders en Kikkers heerlijk spelen, eten en slapen.
Iedere groep beschikt over een eigen aan de groepsruimte grenzende buitenspeelplaats.
(Landelijk Register Kinderopvang: 932582448)

   Locatie Martinusweg 29 Herwen

De Woelmuis
Bestaat uit een verticale groep dagopvang (0 tot 4jaar) maandag t/m vrijdag, in combinatie met peuterspeelzaal (2 tot 4 jaar) maandag- en woensdag- en vrijdagochtend. Vanuit de groepsruimte is er direct toegang tot de slaapkamer, de verschoonruimte een ruime keuken en de beschutte buitenruimte.
Bij de inrichting van binnen-/ en buitenruimten is rekening gehouden met de verschillende leeftijdsfasen van de kinderen.
(Landelijk Register Kinderopvang: 199804138)

Buitenschoolse opvang de Berk
Voor-/naschoolse en vakantieopvang.
Kinderen van 4 t/m 12 jaar worden in de knus ingerichte ruimte buiten schooltijd opgevangen.
(Landelijk Register Kinderopvang: 134865492)

   Locatie Martinusweg 6 Zevenaar

ELMO is partner in de Brede School St. Martinus en biedt op deze locatie een totaalpakket kinderopvang aan.

Peuterspeelzaal de Rakkers
Op maandag-, woensdag-, donderdag- en vrijdagochtend voor peuters van 2 tot 4 jaar.
De ruimte wordt gedeeld met:

Buitenschoolse opvang de Boomhut
Voor-/naschoolse en vakantieopvang.
Kinderen van 4 t/m 12 jaar worden in de knus ingerichte ruimte buiten schooltijd opgevangen.
(Landelijk Register Kinderopvang: 196049568)

Dagopvang de Beren
Voor kinderen van 0 tot 4 jaar. Een verticale groep voor maximaal zestien kinderen op maandag t/m vrijdag.
(Landelijk Register Kinderopvang: 898357585)

 Pedagogische beleidsplannen

Per locatie en opvangsoort is in pedagogische beleidsplannen vastgelegd hoe wij omgaan met opgroeien in groepsverband.
Uitgangspunten zijn de pedagogische basisdoelen uit de Wet Kinderopvang:
- Emotionele veiligheid
- Sociale vaardigheden
- Persoonlijke ontwikkeling
- Overdracht van normen en waarden

 Hygiëne en veiligheid

ELMO wordt jaarlijks gecontroleerd door de GGD en heeft een vergunning van de brandweer. Hiermee voldoet zij aan de wettelijke eisen.

De kosten

Gaan uw kinderen naar de kinderopvang?
Dan komt u in aanmerking voor de  kinderopvangtoeslag.
Voor meer informatie kijkt u op de website van de belastingdienst www.toeslagen.nl
ATTENTIE: de kosten voor de peuterspeelzaal vallen niet onder deze regeling.

Aanmelden

Online aanmelden via pagina "Aanmelden"logo ELMO-Kinderopvang


Laatst bijgewerkt: 21 okt. 2015
 
 
 
 
 
 
 
 
 
facebook