De Rakkers

Welkom bij De Rakkers (2 tot 4 jaar) die gedurende 40 schoolweken per jaar twee ochtenden per week de peuteropvang in het gebouw van de Bredeschool St. Martinus bezoeken.

De peuter

Peuters herkennen patronen en regels in de wereld, dit moedigt hen aan om vragen te stellen en te reageren op onzin en humor.

 • krijgen nieuwe mogelijkheden zoals omgaan met symbolen, voorstellingen, creativiteit, muziek, woord spelletjes en getallen
 • ontwikkelen taal en rekenkundige vaardigheden
 • ontwikkelen een beter geheugen en kunnen daarom verhalen vertellen, complexere situaties oplossen, langer met iets bezig zijn en zijn meer ‘gericht nieuwsgierig’
 • ontwikkelen sociale vaardigheden om vriendschappen aan te gaan
 • ontwikkelen fysieke vaardigheden
 • leren steeds beter plannen maken, controleren, vragen stellen en na te denken over activiteiten en taakjes
 • gebruiken hun fantasie en voorstellingsvermogen om de eigen identiteit en die van de ander te verkennen

Leren en ontwikkelen / competenties

 • ik kan het zelf zeggen (taalvaardigheden)
 • ik mag er zijn (emotionele competenties)
 • we doen het samen (sociale competenties)
 • ik voel, denk en ontdek (cognitieve competenties)
 • ik kan het zelf, het lukt me (motorisch en zintuiglijk)
 • ik ben een lief, goed kind (morele competenties)
 • ik kan dansen, zingen en iets maken (expressieve en beeldende competenties)

Overgang naar de basisschool

Voor alle kinderen tussen 2 – 4 jaar wordt op twee verschillende momenten het overdrachtsformulier van voorschoolse voorziening naar basisschool ingevuld. De eerste keer gebeurt dit als uw kind 2 jaar en 6 maanden is, of 4 maanden nadat het bij de peutergroep begonnen is. De tweede keer als uw peuter de leeftijd van 3 jaar en 9 maanden heeft bereikt. Het overdrachtsformulier is geen toets en geen momentopname. De pedagogisch medewerkers geven een beschrijving van gedrag dat zij gedurende langere tijd hebben waargenomen. Beschreven worden sociaal-emotionele ontwikkeling, redzaamheid, speel-werkgedrag, spraak- taalontwikkeling en motorische ontwikkeling. Na bespreken van dit document en toestemming van de ouder(s)/verzorger(s) wordt het door hen ondertekende formulier naar de basisschool gestuurd.

Is uw kind ziek of onverhoopt niet aanwezig laat het ons weten

Hoofdkantoor: 0316-340200

De Rakkers: 0316-343960

Per email: admin@elmo-kinderopvang.nl

Tot slot

Gaan ze vrolijk, zelfstandig en vol zelfvertrouwen de kleuterfase in.

 

 

Praktische tips

 • Wilt u in de jassen en tassen van de kinderen de naam zetten
 • Wilt u een setje reservekleding in de tas doen
 • Wilt u met wat slechter weer regenlaarzen en met mooi weer zwemkleding meenemen
 • Regelmatig liggen er werkjes in het brievenbakje van uw kind. Vergeet u het niet mee te nemen!
 • Knuffels gelieve niet in de tas te laten als uw kind gaat slapen maar in de betreffende bakjes.
© 2018 All rights reserved. ELMO-Kinderopvang