ELMO-Kinderopvang

 

Visie van ELMO-Kinderopvang

Als u kiest voor kinderopvang, gaat u de zorg voor uw kind delen met anderen. Het is een prettig idee en het geeft een goed gevoel, wanneer uw kind in vertrouwde en professionele handen is. ELMO-Kinderopvang biedt uw kind een ideale plek om geheel verzorgd de wereld te verkennen in een veilige, vertrouwde en huiselijke omgeving. De ontwikkeling van kinderen verloopt bij elk kind anders. Elk kind heeft een eigen tempo en kent bepaalde gebieden waarop het zich meer of minder ontwikkelt. Ieder kind heeft ook zijn en haar eigen kwaliteiten en talenten. De situatie waarin uw kind opgroeit en de mensen die regelmatig in de omgeving van uw kind zijn, spelen een belangrijke rol. Ons doel is dan ook uw kind een tweede thuis te bieden waarin het zich kan ontwikkelen op het tempo en niveau dat bij uw kind past. We houden hierbij natuurlijk rekening met de behoeften en wensen van u als ouder/verzorger

 

Flexibel/vast

“Ik heb maar tijdelijk of af en toe opvang nodig voor mijn kind, is dat mogelijk?”

ELMO-Kinderopvang denkt mee met uw tijd, werk en leefschema. Als een van de weinige in de regio, ‘echte’ flexibele opvang bieden. U betaalt alleen voor de tijden waarop u opvang heeft afgenomen, ook al is dat maar voor een uurtje.

“Ik heb wisselende werktijden, kan ik dit combineren met opvang voor mijn kind?” Wij zijn een kleinschalige kinderopvang waar uw kind in een huiselijke sfeer de juiste zorg en aandacht krijgt zodat het voor u en uw kind al snel als een ‘tweede thuis’ voelt. Dus ook wanneer u uw kind bij ons brengt voor een kortere periode, doen wij er alles aan om uw kind in een vertrouwde omgeving op te vangen.

 

Vertrouwd gevoel;

Wij vinden het belangrijk dat uw kind zich geborgen voelt. Uw kind moet bekend en vertrouwd raken met zijn omgeving en de manier van opvang. Daarom hebben we een vast dagritme, vaste momenten dat er gegeten en gedronken wordt. Buitenspelen en wanneer er activiteiten worden gedaan. Door het omgaan met leeftijdsgenootjes en pm’ers leert uw kind de uitwerking van zijn gedrag op anderen kennen. Hierdoor leert uw kind inzicht te krijgen in zijn of haar eigen gevoelens en wordt geleerd dat er ook anders gereageerd kan worden.

Zoals ook in een thuissituatie gebeurd, kan uw kind weleens verdrietig zijn. Op dat moment zijn onze pm’ers er voor hen om te troosten. Zij nemen uw kind op schoot of pakken het op en praten kalm. Als uw kind verdrietig is omdat ouder/verzorger weggaat, dan gaan we samen bij het raam uitzwaaien en dan is het meestal goed. Zo voelt uw kind zich veilig en geborgen. Soms troosten de kinderen elkaar ook, door even een arm om elkaar heen te slaan. Maar ook voor u als ouder/verzorger is er tijd voor een advies.

 

Ontwikkeling & cognitieve vaardigheden

Taal is een belangrijk middel voor kinderen om duidelijkheid te krijgen in hun omgeving. Onze pm’ers spelen hier in een actieve rol door veel tegen het kind te praten. Om de taalontwikkeling te stimuleren worden er taalspelletjes gedaan, vertellen we verhalen, er wordt voorgelezen en we zingen samen met de kinderen. Spelen en bezig zijn betekent dat een kind aan het leren is. Zo leren kinderen onder andere door voorbeelden en nadoen. Door allerlei dagelijkse gebeurtenissen te bespreken, komt er duidelijkheid in de wereld van uw kind. De pm’er legt uit, benoemt de dingen en stimuleert uw kind vooral ook om zelf te antwoorden. Ook probeert de pm’er uw kind te stimuleren zelf oplossingen te zoeken voor problemen.

 

Creatief

ELMO-Kinderopvang vindt het belangrijk de creatieve ontwikkeling van uw kind te stimuleren. Hiervoor werken wij met verschillende soorten materialen, water, zand, klei en verf. Muziek en verkleedpartijen zijn ook een belangrijk onderdeel van creativiteit.

 

“In verbinding zijn met ouders vinden wij belangrijk”

Tijdens de periode die de kinderen bij ELMO-Kinderopvang verblijven, worden zij geobserveerd door onze pm’ers. Deze observaties worden vast gelegt in een kindvolgsysteem (KIJK). Het observatiedocument kan aanleiding zijn om met elkaar in gesprek te gaan over de ontwikkeling van uw kind. Er is uiteraard voor beide partijen altijd de mogelijkheid om een extra gesprek aan te vragen. Wij vinden het heel belangrijk met u in verbinding te zijn en ook u een luisterend oor te bieden. Wij zullen ten alle tijden openstaan voor uw verhaal zodat we samen een vertrouwensband kunnen opbouwen. U laat tenslotte uw kostbaarste ‘bezit’ bij ons achter.

 

“Wat moet ik doen als ik vragen over de kinderopvang heb?”
ELMO-Kinderopvang streeft naar een hoge kwaliteit. Het kan voor komen dat er iets gebeurd waar u vragen over heeft. Wij waarderen het zeer als u dit bespreekbaar maakt. 

© 2019 All rights reserved. ELMO-Kinderopvang