De Rakkers is de Peutergroep (de vroegere Peuterspeelzaal) van ELMO-Kinderopvang in Oud-Zevenaar. Kinderen tussen 2 en 4 jaar kunnen naast dagopvang minimaal 2 ochtenden in de week naar deze voorschoolse voorziening. Bij de Rakkers werkt ELMO nauw samen met de St. Martinusschool. Zo stemmen we de thema’s en werkmethodiek op elkaar af. Kinderen krijgen zo een optimale voorbereiding op de basisschool.

Vaste medewerkers

Kinderen hebben bij De Rakkers een vaste leidsters. De leidsters zijn opgeleid als pedagogisch medewerker. Zij helpen de kinderen op speelse wijze in hun ontwikkeling.

Thema’s

Bij De Rakkers wordt gewerkt met thema’s. Dit past binnen de Startblokken-methodiek en sluit aan bij het Ervarings Gericht Onderwijs ( Link: EGO ) waar de St. Martinusschool mee werkt. Een thema kan bijvoorbeeld Kinderboekenweek zijn. Of ‘familie’. En zelfs ‘zand’, ‘water’ en ‘hutten bouwen’. Aan deze thema’s zijn ook ontwikkeldoelen gekoppeld. Vanuit deze doelen bedenken de pedagogisch medewerkers activiteiten. Daarbij houden zij rekening met de behoeften van het kind. Zo combineren zij leren met plezier.

Dagelijks leven in het lokaal

In het lokaal van De Rakkers proberen de pedagogisch medewerkers het dagelijks leven te kopiëren. Zo is er een keukentje, met onder andere echte melkpakken en macaronidozen. In de poppenhoek staat een kinder-wasmachine en zijn er doktersspullen. Er is ook een huishoek, bouwhoek, knutseltafel en een ontdekkast. Regelmatig vernieuwen de pedagogisch medewerkers de ‘ontdekspullen’. Of passen zij het speelgoed aan. Want ook daar leren de kinderen van.

VVE en pluskinderen

Extra aandacht is er voor kinderen die speciale ondersteuning nodig hebben. Bijvoorbeeld bij hun taalontwikkeling. Daarvoor heeft ELMO een VVE-programma. Ook voor pluskinderen hebben de pedagogisch medewerkers aandacht. Deze kinderen krijgen bijvoorbeeld extra opdrachten, om hen zo extra uit te dagen.

Ouders bijpraten

Als de ouders hun kinderen aan het einde van de ochtend weer komen ophalen, nemen de pedagogisch medewerkers de tijd om de ouders bij te praten. Zij nemen dan met de ouders de ochtend door.

Info voor ouders

Is uw kind ziek of onverhoopt niet aanwezig? Laat het ons weten op (0316) 34 02 00 of via info@elmo-kinderopvang.nl

Goed om te weten:

 • Peuteropvang is mogelijk vanaf 2 ochtenden in de week. Van 8.30 tot 12.00 uur of verlengd tot 13.30 uur. Wilt u ook opvang na 13.30 uur? Neemt u dan contact op, wij bespreken graag met u de mogelijkheden.
 • Peuteropvang is er voor alle kinderen, ook als je voor een andere basisschool kiest!
 • Peuteropvang werkt met combinatiedagen:
  o Maandag + woensdag
  o Maandag + vrijdag
  o Woensdag + vrijdag
  o Dinsdag + donderdag
 • Past een van deze combinaties u niet? Laat het ons weten. ELMO biedt graag maatwerk.
 • Maximaal 16 kinderen

Wat vinden ouders van ELMO-Kinderopvang?

img