Leer ons kennen

ELMO-Kinderdagopvang is een particulier initiatief en in 2006 kleinschalig gestart in het woonhuis naast de Martinusschool  in Oud-Zevenaar. Inmiddels heeft ELMO-Kinderopvang 3 locaties en bieden wij opvang in de breedste zin van het woord, Dagopvang voor kinderen van 0 tot 4 jaar, Peuteropvang, (voormalige Peuterspeelzaal) voor kinderen vanaf 2 tot 4 jaar en BSO voor de schoolgaande kinderen van 4 tot 13 jaar.

ELMO-Kinderopvang is een flexibele opvang welke dagelijks geopend is van 7:00 tot 18:30 uur.

Gekwalificeerde medewerkers

ELMO is een landelijk geregistreerd kinderdagverblijf. Dit betekent dat wij ons houden aan alle regels die gelden voor een professionele kinderopvang. Zo zijn onze medewerkers pedagogisch gekwalificeerd. Zij zijn in bezit van minimaal een MBO-diploma op niveau 3 of 4. Een aantal medewerkers zijn HBO-geschoold. ELMO-Kinderopvang zet hoog in op kwaliteit er worden dan ook regelmatig extra trainingen gegeven of onze medewerkers krijgen bijscholing.

VVE-locatie

Bij ELMO zijn ook kinderen welkom die extra ondersteuning nodig hebben. Bijvoorbeeld bij taalontwikkeling. De locaties in Oud-Zevenaar en Herwen zijn officiële ‘VVE-locaties’. VVE betekent voluit: Voorschoolse en Vroegtijdige Educatie. De pedagogisch medewerkers van ELMO zijn opgeleid om deze kinderen te begeleiden. Zo krijgen deze kinderen speciale opdrachten en wordt de ontwikkeling van de kinderen vastgelegd in het zogenaamde kind volg systeem KIJK. Ook ouders en verzorgers worden hier nauw bij betrokken.