Onze opvang

Horizontale en verticale groepen

ELMO-Kinderopvang werkt met zowel ‘horizontale’ als ‘verticale groepen’. In een horizontale groep zitten kinderen van dezelfde leeftijd bij elkaar in de groep. Dit hebben we op onze locatie in Zevenaar. Er is een Babygroep voor kinderen van 10 weken tot 14 maanden. In de Dreumesgroep blijven de kinderen tot hun 2e jaar. In de Peutergroep blijven zij totdat ze naar de basisschool gaan.

In Oud-Zevenaar en Herwen werken we met verticale groepen. Kinderen van verschillende leeftijden zitten bij elkaar in de groep. De kleintjes leren van de grotere kinderen. En de grotere kinderen vinden het leuk om bij de baby’s te helpen. Samen groeien zij op, totdat ze naar de basisschool gaan.

BSO en Peuteropvang

In Oud-Zevenaar is ELMO-Kinderopvang te vinden in de Bredeschool St. Martinus. Daar bieden wij naast Kinderdagopvang in een verticale groep ook Peuteropvang (vroegere peuterspeelzaal) voor kinderen van 2 tot 4 jaar. Buitenschoolse Opvang (BSO) is voorschoolse-, naschoolse- of vakantieopvang voor kinderen die al op de basisschool zitten.

In Herwen is de Peuteropvang sinds 1 januari 2018 samengevoegd met de kinderdagopvang. Kinderen van de peutergroep trekken samen op met kinderen van de dagopvang. Het enige verschil is dat ouders van de peutergroep aan het einde van de ochtend hun kinderen weer komen ophalen. De BSO is in Herwen op dezelfde locatie gevestigd als de kinderdagopvang. Deze BSO heeft een eigen ruimte. Hier kunnen de kinderen volop spelen, knutselen of lekker even niets doen.

EGO ( Martinusschool )

ELMO werkt in de basisschool vanuit het principe Ervaringsgericht “Ontwikkelen” (EGO)

Ervarings-Gericht Ontwikkelen is gebaseerd op drie pijlers:

Het vrije initiatief Als je ergens zelf voor kiest is je motivatie groter dan wanneer je iets opgedragen wordt. Klinkt logisch en dat is het ook. Daarom laten we veel initiatief aan de kinderen. Hun betrokkenheid wordt daardoor groter.

Een rijke leeromgeving Wij zorgen voor een omgeving vol uitdagende activiteiten en materialen. Hierdoor wordt de interesse van de kinderen gewekt en behouden, en komen ze het beste tot ontwikkeling.

De Ervarings-Gerichte dialoog Hierbij is het van groot belang dat de pedagogisch medewerker een goede band opbouwt met de kinderen. Door met ze in gesprek te gaan en naar ze te luisteren. Doordat de pedagogisch medewerker zich echt weet te verplaatsen in het kind voelt deze zich veilig en begrepen.

Onze pedagogisch medewerkers kijken daarvoor goed naar de behoeften van de kinderen. Zij koppelen leerdoelen aan de leerbehoeften van de kinderen. Het programma in de groep passen zij daar op aan. Dat gebeurt bijvoorbeeld bij de thema’s of de opdrachten die de kinderen krijgen.

Quotes van medewerkers

img