Onze Oudercommissie

Ons doel als oudercommissie is om in samenwerking met de directie de kwaliteit van de opvang te behouden en verbeteren. Dit doen we bijvoorbeeld door gevraagd en ongevraagd advies te geven. De onderwerpen waarover we advies mogen en/of moeten geven zijn bij wet vastgelegd en omvatten onder andere tarieven, pedagogisch beleid en voeding. Maar eigenlijk is niets onbespreekbaar.

Hierdoor hebben wij als ouders met kinderen van ELMO-Kinderopvang inspraak en invloed op diverse aspecten van de opvang. Omdat we echt willen dat iedereen zich gehoord voelt nodigen we je van harte uit om ons aan te spreken, of te mailen via oudercommissie@elmo-kinderopvang.nl

Met vriendelijke groet, 

Marieke, Ghassan en Rianne.