Oudercommissie

img

De oudercommissie van ELMO is er voor iedere ouder. Vanuit elke ELMO-locatie zijn meerdere ouders vertegenwoordigd in de oudercommissie.

Wij denken en praten mee

“Een kinderdagopvang is verplicht een oudercommissie te hebben. Toch zien wij het zelf niet als verplichting. Als oudercommissie denken wij mee en komen wij met ideeën. Verandert er iets, dan vraagt het management onze mening. Maken ouders zich ergens zorgen over? Dan brengen wij het in. Is er nieuwe wet- en regelgeving, dan krijgen wij dat te horen.”

Wat wij belangrijk vinden

“Wij willen dat onze kinderen bij een goede en leuke organisatie zitten. En dat is ELMO. Wij vinden het belangrijk dat de opvang laagdrempelig en flexibel is. Wie bij ELMO komt, merkt meteen het huislijke en warme. De afstand tussen management, leiding en ouders is heel klein. Ouders regelen ook veel zelf. Dat kan bij ELMO. Wij zien erop toe dat het in harmonie gebeurt. Wij zijn dus ook een soort monitor.”

Vergaderingen

“Vier keer per jaar gaat de oudercommissie in gesprek met het ELMO-management. Zelf komen we vaker bij elkaar. Om te horen wat er speelt en te bespreken of er dingen zijn waarvoor aandacht moet zijn. Het laatste nieuws zetten we in onze nieuwsbrief, zodat ouders regelmatig op de hoogte zijn. De verslagen van onze vergaderingen komen op de website. Dat klinkt best formeel en dat is het ook, al hebben we het ook leuk en gezellig in de commissie. Je doet het tenslotte voor je eigen kinderen.”

Werving

Mocht uw intresse zijn gewekt om lid te worden van de oudercommissie, zien wij graag uw motivatie tegmoet. Uw motivatie kan gestuurd worden naar oudercommissie@elmo-kinderopvang.nl.

Vertrouwenspersoon

Marleen is vanuit de Oudercommissie aangewezen als vertrouwenspersoon. Je kunt haar benaderen via vertrouwenspersoon@elmo-kinderopvang.nl  Zij is er voor ouders, als zich gebeurtenissen voordoen die eigenlijk niet kunnen. De vertrouwenspersoon luistert en geeft informatie over mogelijke vervolgstappen. Om misverstanden te voorkomen: de vertrouwenspersoon heeft een ondersteunende rol bij het zoeken naar een oplossing. Zij kan doorverwijzen naar de groepsleiding, het management of de externe klachtencommissie. De vertrouwenspersoon neemt dus niet de klacht over. Er is sprake van professionele afstand.”

Externe Klachtencommissie

“Wanneer een ouder een klacht of probleem heeft, is het ook mogelijk om direct naar de externe klachtencommissie te gaan. Deze externe klachtencommissie geeft informatie en advies. Ook begeleidt deze commissie ouders in het klachttraject wanneer zij een formele klacht indienen. ELMO is aangesloten bij De Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen. Kijk voor meer informatie op de website: http://www.klachtenloket-kinderopvang.nl