ELMO-Kinderopvang, locatie de Uil is gevestigd in het Gezondheidscentrum Lentemorgen in Zevenaar. De Uilen is een verticale groep van kinderen vanaf 10 weken tot 4 jaar.

Verticale groep

Bij de Uilen zitten alle leeftijden bij elkaar. Van baby’s tot kinderen die bijna naar de basisschool gaan. Ouders kiezen vaak bewust voor een verticale groep; omdat broertjes en zusjes dan samen opgroeien. De Uilen is dan ook echt een “tweede thuis” voor kinderen.

Structuur met plezier

Een verticale groep is een gevarieerde groep. De pedagogisch medewerkers zorgen daarom voor regelmaat en structuur. Terwijl één pedagogisch medewerker zich ontfermt over de baby’s start de andere pedagogisch medewerker met de dreumesen en de peuters in de kring. Op vaste tijdstippen eten de kinderen fruit, spelen zij buiten, wordt er geluncht er zijn er verschoonmomenten. Liedjes zijn voor kinderen vaste herkenningspunten; bijvoorbeeld om op te ruimen of om in de kring te gaan zitten. Toch is er ook veel flexibiliteit want de pedagogisch medewerkers houden ook rekening met de individuele behoeften van de kinderen. Wil een kind een activiteit echt niet, dan hoeft dat (meestal) ook niet. Plezier staat bij de Uilen voorop.

Aandacht voor spelontwikkeling

Het belangrijkste is dat het kind bij ELMO-Kinderopvang comfortabel is, dat is de basis en van daaruit komt het kind tot ontwikkeling. Bij de Uilen hebben de pedagogisch medewerkers aandacht voor spelontwikkeling en de spraak-taalontwikkeling. Dit gebeurt via thema’s. Elke 6 weken staat er een thema centraal; “dit ben ik, Ons huis, Ziek zijn.” De pedagogisch medewerkers lezen prentenboeken voor en gaan met de kinderen erover in gesprek. Er wordt een “themahoek” ingericht en de pedagogisch medewerkers observeren het spel van de kinderen, laten spelen en nemen deel aan het spel ondersteunt met taal. Dit alles in een uitdagende omgeving met hoeken (bouw-/keuken-/huiskamer-/creatieve- /lees-hoek). Bij de Uilen maken de kinderen vriendjes en vriendinnetjes , kortom er is tijd en aandacht voor alle stappen in de ontwikkeling van kinderen in zijn/haar eigen tempo.

Ontwikkeling van het kind via kindvolgsysteem KIJK!

De pedagogisch medewerkers houden de ontwikkeling van de kinderen in de gaten door middel van ons observatie- en registratie systeem KIJK! Er zijn 5 momenten waarop de pedagogisch medewerkers voor het kind het ouderrapport invullen: het eerste moment is als het kind o,6 jaar is oftewel 3 maanden na start op de groep. Het tweede, derde en vierde moment is als het kind respectievelijk 1-2- 3 jaar wordt. In het ouderrapport worden ontwikkelingslijnen ingevuld voor de sociaal- emotionele ontwikkeling, zelfredzaamheid, spraak- en taalontwikkeling, cognitieve

ontwikkeling, spelontwikkeling, ontluikende gecijferdheid, tekenontwikkeling, grote – en kleine motoriek. De pedagogisch medewerkers delen hun ervaringen met de ouders middels een gesprek

over dit ouderrapport. In elk ouderrapport vergelijken we het kind met zichzelf en houden we de ontwikkeling in de gaten; elk kind maakt zijn of haar ontwikkeling door.

Naar de basisschool

Na de Uilen gaan de kinderen naar de basisschool. Met 3,9 jaar, het vijfde moment, vullen de pedagogisch medewerker het individueel rapport in. Daarin zien we de complete ontwikkeling ( van 0,6 tot 3,9 jaar) die het kind bij ELMO-Kinderopvang heeft doorgemaakt. Het individueel rapport vormt de basis voor de overdracht naar de basisschool en wordt besproken met de ouders/verzorgers. Als ouders/verzorgers toestemming geven, stuurt ELMO-Kinderopvang het formulier naar de basisschool

Afmelden
Wilt u uw kind afmelden?

  • MyChapp Kinderopvang (het ouderportaal)
  • E-mail admin@elmo-kinderopvang.nl
  • Telefonisch (0316) 340 200

Goed om te weten

  • Flexibele opvang van 7:00u tot 18:30u
  • Luiers en eten (met uitzondering van babyvoeding) zijn in de prijs inbegrepen
  • Elke dag krijgen de kinderen vers fruit
  • Er is altijd een pedagogisch medewerker op de groep met een Kinder-EHBO diploma

Landelijk Register Kinderopvang
805119115