EGO

Op de locatie Oud-Zevenaar werkt ELMO-Kinderopvang nauw samen met het team van de Martinusschool. De samenwerking is gebaseerd op het onderwijsconcept ‘Ervaringsgericht Onderwijs’ (EGO). ELMO-Kinderopvang volgt in grote lijnen dit concept. Dit betekent dat we ons oprecht verplaatsen in het individuele kind. Wij proberen te begrijpen hoe hij / zij zich ontwikkelt. Dit helpt ons ook erachter te komen wat een kind voor zijn / haar ontplooiing nodig heeft en hoe ELMO dat kan bieden.  

Het Ervaringsgericht Onderwijs hebben wij aangepast in ‘Ervaringsgericht Ontwikkelen’. Dit past in onze beleving beter bij de kinderopvang. Ons EGO is gebaseerd op drie pijlers: het vrije initiatief, een rijke leeromgeving en de ervaringsgerichte dialoog. Onder deze begrippen verstaan wij:

Het vrije initiatief

Als je ergens zelf voor kiest, is je motivatie groter dan wanneer iemand je iets opdraagt. Dit klinkt logisch en dat is het ook. Daarom laten wij veel initiatief aan de kinderen. Het vergroot hun betrokkenheid. Ze spelen geconcentreerder, met meer interesse. En ze leren hun kennis toe passen in verschillende situaties.

Een rijke leerervaring

Dit proces gaat niet vanzelf. De juiste condities worden geschapen door de volgende pijler: een rijke leeromgeving. Wij zorgen voor een leeromgeving vol uitdagende activiteiten en materialen. Dit wekt de interesse van de kinderen. Zo komen ze het beste tot ontwikkeling. In de praktijk ziet dat er als volgt uit: spelende kinderen in hoeken, die werken met thema’s.

Ervaringsgerichte dialoog

Dit vraagt van de kinderen wel een bepaalde mate van zelfstandigheid, redzaamheid en zelfsturing. Onze pedagogisch medewerkers begeleiden en stimuleren het gewenste gedrag via de derde pijler: De ervaringsgerichte dialoog. Hierbij is het van groot belang dat de pedagogisch medewerker een goede band opbouwt met de kinderen. Dit doen zij door met de kinderen in gesprek te gaan en naar ze te luisteren. Doordat onze pedagogisch medewerkers zich echt weten te verplaatsen in de kinderen, voelen zij zich veilig en begrepen. Daardoor weten onze medewerkers ook exact wat de kinderen denken en wat hen beweegt. Onze medewerkers kunnen de kinderen zodoende gericht begeleiden.