Onze Kernwaarden

Bij alles wat wij doen, staan onze kernwaarden centraal. Wij vinden het namelijk belangrijk dat kinderen het bij ons naar hun zin hebben.

Leerzaam

In iedere groep proberen wij de kinderen iets bij te brengen. Of een kind nog baby is of al bijna tiener. Van kleuren tot tellen. Via thema-weken tot activiteiten in het kader van het VVE-programma. Bij ELMO gaat het dus echt niet alleen om spelen. Maar wij leren wel spelenderwijs.

“Vaak zien ouders niet dat wij de hele ontwikkeling van een kind volgen. Dat doen wij wel. Je mag dat ook van een pedagogisch medewerker verwachten.”
– Janine (pedagogisch medewerker bij De Beren)

Veilig

Het ‘vier-ogen-principe’ nemen wij serieus. Evenals de inrichting van de ruimtes. Met veel ramen, dus veel transparantie. En meubels die aan alle veiligheidseisen voldoen.

Enthousiast

Onze pedagogisch medewerkers, vrijwilligers en stagiaires doen hun werk graag. Hun enthousiasme werkt aanstekelijk. Op de kinderen én hun ouders. Daar doen wij ook extra moeite voor. Een kind mag het bij ELMO leuk vinden.

“Mijn zoon komt iedere keer met enthousiaste verhalen thuis. En 9 van de 10 keer hoor ik in die verhalen ‘buiten’. De kinderen zijn bij ELMO veel buiten. Dat vind ik hartstikke fijn.”
– Moeder Katja

Betrokken

Onze medewerkers zijn betrokken bij de kinderen en hun (groot)ouders / verzorgers. En ouders zijn betrokken bij ELMO. Totdat een kind 1 jaar wordt, houden we iedere dag de gebeurtenissen in de groep bij in het overdrachtsschrift. Met ouders overleggen we over het plan voor het kind. Als het nodig is, stellen we samen het plan bij.

“De drempel voor ouders om iets te zeggen of te vragen is bij ELMO laag. We hebben korte lijntjes. Naar ouders, collega’s en bijvoorbeeld scholen of het consultatiebureau.”
– Femke (pedagogisch medewerker bij De Beren)