Inspectierapporten

Inspectierapporten

In ons algemeen beleidsplan is vastgelegd hoe wij omgaan met opgroeien in groepsverband.

Uitgangspunten zijn de pedagogische basisdoelen uit de Wet Kinderopvang:

  • Emotionele veiligheid
  • Sociale vaardigheden
  • Persoonlijke ontwikkeling
  • Overdracht van normen en waarden

Inspectierapporten

Ga naar de inspectierapporten van ELMO-Kinderopvang