Rapporten

Rapporten

In ons Algemene Pedagogisch Beleidsplan is vastgelegd hoe wij omgaan met opgroeien in groepsverband.

Uitgangspunten zijn de pedagogische basisdoelen uit de Wet Kinderopvang:

  • Emotionele veiligheid
  • Sociale vaardigheden
  • Persoonlijke ontwikkeling
  • Overdracht van normen en waarden

Zuiderlaan 23a Zevenaar

Inspectierapport KDV Zuiderlaan 23a Zevenaar

Martinusweg 6 Zevenaar

Inspectierapport KDV Martinusweg 6 Zevenaar

Inspectierapport PSZ Martinusweg 6 Zevenaar

Inspectierapport BSO Martinusweg 6 Zevenaar

 

Martinusweg 29 Herwen

Inspectierapport KDV Martinusweg 29 Herwen

Inspectierapport BSO Martinusweg 29 Herwen