Rond het 2e jaar van een kind (zo’n 26 maanden) breekt het moment aan voor de overstap naar de peutergroep de Beren aan de Zuiderlaan in Zevenaar. De kinderen blijven tot hun vierde jaar bij de Beren en gaan daarna naar de basisschool.

Aandacht voor spelontwikkeling

Het belangrijkste is dat het kind bij ELMO-Kinderopvang comfortabel is, dat is de basis en van daaruit komt het kind tot ontwikkeling. Bij de Beren hebben de pedagogisch medewerkers aandacht voor spelontwikkeling en de spraak-taalontwikkeling. Kinderen observeren tijdens het spel, laten spelen en deelnemen aan het spel ondersteunt met taal. Dit alles in een uitdagende omgeving met hoeken (bouw-/keuken-/huiskamer-/creatieve- /lees-hoek). Bij de Beren maken de kinderen vriendjes en vriendinnetjes , kortom er is tijd en aandacht voor alle stappen in de ontwikkeling van een peuter.

Ontwikkeling van het kind via kindvolgsysteem KIJK!

De pedagogisch medewerkers houden de ontwikkeling van de kinderen in de gaten door middel van ons observatie- en registratie systeem KIJK! Er zijn 2 momenten waarop de pedagogisch medewerkers voor het kind het ouderrapport invullen: het eerste moment is als het kind 2,3 jaar is of 3 maanden na start op de peutergroep. Het tweede moment is als het kind 3 jaar wordt. In het ouderrapport worden ontwikkelingslijnen ingevuld voor de sociaal- emotionele ontwikkeling, zelfredzaamheid, spraak- en taalontwikkeling, cognitieve ontwikkeling, spelontwikkeling, ontluikende gecijferdheid, tekenontwikkeling, grote – en kleine motoriek. De pedagogisch medewerkers delen hun ervaringen met de ouders middels een gesprek over dit ouderrapport. In elk ouderrapport vergelijken we het kind met zichzelf en houden we de ontwikkeling in de gaten; elk kind maakt zijn of haar ontwikkeling door.

Naar de basisschool

Na de Beren gaan de kinderen naar de basisschool. Met 3,9 jaar vullen de pedagogisch medewerker het individueel rapport in. Daarin zien we de complete ontwikkeling ( van 0,6 tot 3,9 jaar) die het kind bij ELMO-Kinderopvang heeft doorgemaakt. Het individueel rapport vormt de basis voor de overdracht naar de basisschool en wordt besproken met de ouders/verzorgers. Als ouders/verzorgers toestemming geven, stuurt ELMO-Kinderopvang het formulier naar de basisschool

Afmelden
Wilt u uw kind afmelden?

  • Via het ouderportaal
  • E-mail: admin@elmo-kinderopvang.nl
  • Telefonisch kantoor: (0316) 340 200

Goed om te weten:

  • Flexibele opvang van 7:00 tot 18:30 uur
  • Luiers en eten (behalve de baby voeding) zijn in de prijs inbegrepen
  • Elke dag krijgen de kinderen vers fruit
  • Er is altijd een pedagogisch medewerker op de groep met Kinder-EHBO diploma

Landelijk Register Kinderopvang
932582448