De Beren is er voor kinderen van 0 tot 4 jaar.

Leren met plezier

Bij De Beren stimuleren de pedagogisch medewerkers actief de eigen ontwikkeling van de kinderen. Al geldt wel: niets moet. En: iedereen in eigen tempo. Dit leren gebeurt bijvoorbeeld via thema’s. Een thema kan een seizoen zijn, maar bijvoorbeeld ook ‘familie’. Of Kinderboekenweek. De pedagogisch medewerkers lezen verhalen voor over het thema en gaan met de kinderen erover in gesprek. Ook maken de kinderen knutselwerkjes die met het thema te maken hebben. Steeds zetten de kinderen een stapje in hun ontwikkeling.

Verticale groep
Het bijzondere van De Beren is dat alle leeftijden ( 0 tot 4 jaar ) samen in één groep zitten. Dit noemen we een verticale groep, ouders kiezen bewust voor een verticale groep. Bijvoorbeeld omdat broertjes en zusjes dan samen opgroeien. Of omdat de leiding van de groep een kind gedurende lange tijd kan volgen en zo het kind goed leert kennen. De praktijk is dat er bij De Beren altijd wel iets te beleven valt. Van jonge kinderen die moeten slapen, kinderen die hun energie kwijt willen tot prille vriendschappen en vrolijke kleuterpraat.

Afmelden
Wilt u uw kind afmelden?

  • MyChapp Kinderopvang (het ouderportaal)
  • E-mail: admin@elmo-kinderopvang.nl
  • Telefonisch kantoor: (0316) 340 200

Goed om te weten:

  • Flexibele opvang van 7:00 tot 18:30 uur
  • Luiers en eten (behalve de baby voeding) zijn in de prijs inbegrepen
  • Elke dag krijgen de kinderen vers fruit
  • Er is altijd een pedagogisch medewerker op de groep met Kinder-EHBO diploma

Landelijk Register Kinderopvang
932582448