Rond het 2e jaar van een kind (zo’n 26 maanden) breekt het moment aan voor de overstap naar de ‘grote kinderen’. Bij De Kikkers blijven de kinderen tot hun 4e. Dus totdat zij naar de basisschool gaan. De Kikkers is de peutergroep op de locatie van ELMO in Zevenaar.

Aandacht voor leren

Bij De Kikkers hebben de pedagogisch medewerkers aandacht voor allerlei vaardigheden. Spelenderwijs leren de kinderen hun fantasie te gebruiken. Zij maken vriendjes en vriendinnetjes. Zij leren tellen en beginnen woordjes te spellen. Kortom, bij De Kikkers is tijd en aandacht voor alle stappen in de ontwikkeling van een peuter.

Ontwikkeling van het kind

De pedagogisch medewerkers houden de ontwikkeling van de kinderen goed in de gaten. Zij herkennen bijzonderheden. Zo weten zij of een kind ‘in de pas loopt’ met wat hoort. En zij zijn realistisch: ieder kind maakt zijn of haar eigen ontwikkeling door. De pedagogisch medewerkers delen met de ouders hun ervaringen. Zodat ouders meekrijgen wat hun kind in dit ‘tweede thuis’ meemaakt.

Kind volgsysteem KIJK

Na De Kikkers beginnen de kinderen op de basisschool. De ontwikkeling die een kind in zijn of haar periode bij ELMO heeft doorgemaakt, vormt de basis voor de overdracht naar de basisschool. Hiervoor gebruikt ELMO het kindvolgsysteem ‘KIJK’. Er zijn 2 momenten waarop de pedagogisch medewerkers voor een kind het overdrachtsformulier invullen. Het eerste moment is als het kind 2 jaar en 4 maanden is (of 4 maanden na komst bij de peutergroep). Het tweede moment is bij 3 jaar en 9 maanden.

Naar de basisschool

Op het formulier noteren de pedagogisch medewerkers het gedrag van het kind dat zij gedurende langere tijd hebben waargenomen. Zij gaan in op de sociaal-emotionele ontwikkeling, redzaamheid, speel-werkgedrag, spraak-taalontwikkeling en de motorische ontwikkeling. Het formulier bespreken zij met de ouder(s)/verzorger(s). Als deze toestemming geven, stuurt ELMO het formulier naar de basisschool.

Afmelden
Wilt u uw kind afmelden?

  • MyChapp Kinderopvang (het ouderportaal)
  • E-mail: admin@elmo-kinderopvang.nl
  • Telefonisch: (0316) 340 200

Goed om te weten:

  • Flexibele opvang van 7:00 tot 18:30 uur
  • Luiers en eten (met uitzondering van voeding baby’s) zijn in de prijs inbegrepen
  • Elke dag krijgen de kinderen vers fruit
  • Er is altijd een pedagogisch medewerker op de groep met kinder-EHBO diploma

Landelijk Register Kinderopvang
932582448