De Woelmuis is de ELMO-Kinderopvang in Herwen. In deze groep zitten kinderen tussen 0 en 4 jaar. Zowel dagopvang als peuteropvang is mogelijk bij De Woelmuis.

Verticale groep

Bij De Woelmuis zitten alle leeftijden bij elkaar. Van baby’s tot kinderen die al bijna naar de basisschool gaan. Dit noemen we een verticale groep, ouders kiezen bewust voor een verticale groep. Bijvoorbeeld omdat broertjes en zusjes dan samen opgroeien. De Woelmuis is dan ook echt een ‘tweede thuis’ voor kinderen.

Structuur met plezier

Een verticale groep is een drukke groep. De pedagogisch medewerkers zorgen daarom voor regelmaat en structuur. Iedere ochtend starten de kinderen met ‘kring’, om het dagprogramma door te nemen. Op vaste tijdstippen eten de kinderen fruit of spelen zij buiten. Liedjes zijn voor de kinderen vaste herkenningspunten. Bijvoorbeeld om op te ruimen of om in de kring te gaan zitten. Toch is er ook veel flexibiliteit, want de pedagogisch medewerkers houden ook rekening met de individuele behoeften van de kinderen. Wil een kind een activiteit echt niet, dan hoeft dat (meestal) ook niet. Plezier staat bij De Woelmuis voorop.

Peuteropvang

Bij De Woelmuis is ook peuteropvang mogelijk, voor kinderen tussen 2,3 jaar en 4 jaar. De kinderen trekken gezamenlijk op en hebben hetzelfde programma als de kinderen die gebruik maken van de dagopvang. Het enige verschil is dat de kinderen van de peuteropvang er alleen ’s ochtends zijn. De kinderen van de peuteropvang worden om 8:30 uur gebracht en om 12:00 uur halen ouders/verzorgers deze kinderen weer op.

Betrokkenheid van ouder

Ouderbetrokkenheid staat bij De Woelmuis hoog in het vaandel. Als de kinderen gedurende een periode gewerkt hebben aan een thema, kunnen ouders een kijkje komen nemen bij de eindafsluiting. Zij kunnen dan ook het portfolio van hun kind inzien. En hebben ouders een vraag of zitten zij ergens mee? Daarvoor kunnen zij altijd terecht bij de pedagogisch medewerkers. Ouders zijn ook welkom voor een kopje koffie, als gewoon even langs willen komen. De Woelmuis heeft een laagdrempelig, huiselijk en ‘dorps’ karakter. Daar is ELMO-Kinderopvang trots op.

Aandacht voor spelontwikkeling

Het belangrijkste is dat het kind bij ELMO-Kinderopvang comfortabel is, dat is de basis en van daaruit komt het kind tot ontwikkeling. Bij de Woelmuis hebben de pedagogisch medewerkers aandacht voor spelontwikkeling en de spraak-taalontwikkeling. Dit gebeurt via thema’s. Elke 6 weken staat er een thema centraal; “dit ben ik, Ons huis, Ziek zijn.” De pedagogisch medewerkers lezen prentenboeken voor en gaan met de kinderen erover in gesprek. Er wordt een “themahoek” ingericht en de pedagogisch medewerkers observeren het spel van de kinderen, laten spelen en nemen deel aan het spel ondersteunt met taal. Dit alles in een uitdagende omgeving met hoeken (bouw-/keuken-/huiskamer-/creatieve- /lees-hoek). Bij de Woelmuis maken de kinderen vriendjes en vriendinnetjes , kortom er is tijd en aandacht voor alle stappen in de ontwikkeling van kinderen in zijn/haar eigen tempo.

Ontwikkeling van het kind via kindvolgsysteem KIJK!

De pedagogisch medewerkers houden de ontwikkeling van de kinderen in de gaten door middel van ons observatie- en registratie systeem KIJK! Er zijn 5 momenten waarop de pedagogisch medewerkers voor het kind het ouderrapport invullen: het eerste moment is als het kind o,6 jaar is oftewel 3 maanden na start op de groep. Het tweede, derde en vierde moment is als het kind respectievelijk 1-2- 3 jaar wordt. In het ouderrapport worden ontwikkelingslijnen ingevuld voor de sociaal- emotionele ontwikkeling, zelfredzaamheid, spraak- en taalontwikkeling, cognitieve ontwikkeling, spelontwikkeling, ontluikende gecijferdheid, tekenontwikkeling, grote – en kleine motoriek. De pedagogisch medewerkers delen hun ervaringen met de ouders middels een gesprek over dit ouderrapport. In elk ouderrapport vergelijken we het kind met zichzelf en houden we de ontwikkeling in de gaten; elk kind maakt zijn of haar ontwikkeling door.

Naar de basisschool

Na de Woelmuis gaan de kinderen naar de basisschool. Met 3,9 jaar, het vijfde moment, vullen de pedagogisch medewerker het individueel rapport in. Daarin zien we de complete ontwikkeling ( van 0,6 tot 3,9 jaar) die het kind bij ELMO-Kinderopvang heeft doorgemaakt. Het individueel rapport vormt de basis voor de overdracht naar de basisschool en wordt besproken met de ouders/verzorgers. Als ouders/verzorgers toestemming geven, stuurt ELMO-Kinderopvang het formulier naar de basisschool.

Afmelden
Wilt u uw kind afmelden?

 • Via het ouderportaal
 • E-mail: admin@elmo-kinderopvang.nl
 • Telefonisch: (0316) 340 200

Goed om te weten:

  • Flexibele opvang van 7:00 tot 18:30 uur
  • Luiers en eten (met uitzondering van voeding baby’s) zijn in de prijs inbegrepen
  • Elke dag krijgen de kinderen vers fruit
  • Er is altijd een pedagogisch medewerker op de groep met kinder-EHBO diploma
  • Gesubsidieerde Peuteropvang van 8:30 tot 12:00 uur

Landelijk Register Kinderopvang
199804138